Sustainable Works Station (SWS)

sws
Çalışmalar
SWS, kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik stratejisini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak için işbirliği yapar.
– BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konsepti doğrultusunda

Sosyal

 • Sosyal Uygunluk
 • Davranış Kuralları
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Standartları
 • İşyeri Barışı
 • Kadın Güçlenmesi
 • LGBTQ+ Hakları
 • Sığınmacı Entegrasyonu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Çocuk işçiliği ile Mücadele

Çevre

 • Atık Yönetimi (Azaltım, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım ve Döngüsellik)
 • Enerji Verimliliği
 • Karbon Ayak izi Ölçümü ve Raporlanması
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)
 • Çevre Yönetimi

Kurumsal

 • Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Uygulamaları
 • Uluslararası Kabul Görmüş Standartlarına Uygun Ürün Sürdürülebilirliği
 • Sertifikasyon ve İzlenebilirlik
 • Sürdürebilirlik Raporlaması
 • Özgün Sürdürülebilirlik Bülteni
 • Yolsuzlukla Mücadele
 • Dijitalleşme
 • SWS Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Özgün)

Yönetim

 • Üst Düzey Yönetim Mentorluğu
 • KurumsalYapılandırma
 • Kurumsal Strateji
 • Özgün İş Anahtar Performans Göstergeri (KPI) Uygulamaları
 • Yönetim Sistemleri Uygulamaları
 • Yalın Yönetim & Yalın Üretim
 • Deneyim ve Uzmanlık Paylaşımı
 • Sürdürülebilirlik Eğitimi
 • Kurumsal Kalkınma Eğitimi

“Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılamak”

1987 – United Nations Brundtland Commission