Sustainable Works Station (SWS)

sws

Hakkında

Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik konularında 20 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığı ile Olgun AYDIN tarafından İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur.
SWS; Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği konularına odaklanan bir danışmanlık şirketidir.
Sosyal, çevresel, kurumsal, tedarik zinciri sorunlarından ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından ilham alınmıştır.


Founder of S W S

Olgun AYDIN

Tekstil endüstrisine Genç Kalite-Güvence çalışanı olarak 1992 yılında İstanbul, Türkiye’de başladım ve 2002 yılına kadar sırasıyla Örsa Holding, FILA İtalya ve Adidas Global’de çalıştım. Daha sonra, PUMA Global’de Kalite Uzmanı ve Denetçisi olarak 2006 yılına kadar çalıştım.

2006 yılında katıldığım PUMA Tedarik Zinciri Sürdülebilirlik Takımında, 2012 yılına kadar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde yaklaşık 20 ülkede çok sayıda denetim gerçekleştirdim ve yönettim.

2013 yılında PUMA Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri (EMEA) Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Yöneticisi olarak atandım. Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Denetim Yönetimi dışında; Birleşmiş Milletler Ajansları, hükümetler, STK’lar, üniversiteler/akademisyenler, hizmet sağlayıcalar ve tedarikçi firmalar ile iş birliği neticesinde çok sayıda kapasite geliştirici proje/program girişimleri başlattım, koordine ettim ve yönettim. Yönetim sistemleri, ürün sürdürülebilirliği, kadın güçlendirilmesi, LGBTQ+ hakları, sığınmacı entegrasyonu, yönetim ve çalışan diyalog güçlendirmesi, davranış kuralları, İSG, çevre/atık yönetimi, enerji verimliliği, karbon emisyonu ve yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) gibi çalışmalar gerçekleştirdim.

2018 yılından itibaren PUMA’daki görevimi serbest çalışan olarak yürütmekteyim. PUMA’daki görevimin yanı sıra, Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal ve Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği alanlarında PUMA dışındaki şirket ve kurumlara hizmet vermek amacıyla Sustainable Works Station – SWS şirketini kurarak danışmanlık hizmeti sağlamaktayım.

Ek olarak, 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sanayi Sürdürülebilir Bilim Kurulu Üyesi oldum.